brakujące tłumaczenie: en.general.general.skip_content

Twój Koszyk

Zamknij koszyk

Angielski
Angielski

Pakiet kursów online: Progresywnego i Intensywnego autorstwa dr Joe Dispenza

$ 299.00

Pakiet kursów online: Progresywnego i Intensywnego autorstwa dr Joe Dispenza (streaming online)

Dostępne również w następujących językach:
niemiecki  hiszpański  Русский


Ten pakiet zawiera dwa z naszych najpopularniejszych kursów podstawowych: progresywny kurs online i intensywny kurs online.

Progresywny kurs online:
W tym podstawowym kursie dr Joe wyprowadza ze strefy komfortu, pozwala wyjść poza ograniczenia i rzuca wyzwanie postrzeganiu rzeczywistości. Łącząc najnowocześniejszą naukę, inspirujące wykłady, studia przypadków z życia wziętych i przepełnione mocą medytacje, można zastosować informacje zawarte w Warsztacie Progresywnym do pokonywania wyzwań w każdym obszarze życia.

Intensywny kurs online: 
W Intensywnym Kursie Online, Dr Joe uczy nowego języka i paradygmatu, które ostatecznie pomagają studentom zrozumieć siebie, świat wokół nich i moc ukierunkowanej świadomości, aby zmienić rezultaty.

Pakiet kursów online: Progresywny i Intensywny zawiera około 23 godzin filmów instruktażowych i medytacji.

UWAGA:
To jest kurs online i nie można go pobrać. Po zakupie ma on nieograniczoną datę dostępu. Masz nieograniczony dostęp do oglądania w ramach założonego konta.

Ukończenie Intensywnego i Progresywnego kursu online jest wymagane do wzięcia udziału w Tygodniowych Warsztatach Zaawansowanych.

Bezpłatny dostęp do Pakietu Intensywnego i Progresywnego Kursu Online jest od teraz dostępny wraz z zakupem biletu na Tygodniowe Warsztaty Zaawansowane i wygasa 30 dni po Warsztatach.

Żaden z zakupionych kursów online nie podlega zwrotowi.

Progresywny kurs online. Podniesienie własnej energii: dostrój się do swojego nowego przeznaczenia

Używając nauki jako współczesnego języka mistyki, Dr Joe przedstawia studentom transformacyjne informacje oparte na najnowszych badaniach naukowych. Łącząc fizykę kwantową, neuronaukę, neuroendokrynologię, psychoneuroimmunologię, epigenetykę i elektromagnetyzm (by wymienić tylko kilka), buduje model zrozumienia, który wskazuje na nieskończone możliwości, pojawiające się, gdy sięgasz do zasobów nieograniczonej natury własnego potencjału. Daje on również studentom praktyczne narzędzia i skuteczne ćwiczenia zaprojektowane tak, aby zmienić zrozumienie i relacje z rzeczywistością, jednocześnie inspirując do tworzenia trwałych zmian w życiu.

Zmieniające percepcję nauki dr Joe - między innymi wykłady i medytacje - pozwolą zrozumieć, że ciało jest w rzeczywistości sługą umysłu i to, że gdy otrzymasz niezbędną wiedzę, informacje i instrukcje możesz zastosować moc ukierunkowanej świadomości do redukowania stresu, tworzenia zdrowia, bogactwa, związków z innymi, nowej pracy lub do przekształcenia każdej dziedziny swojego życia, która potrzebuje ulepszenia.

Ten wprowadzający kurs online, który zmienia paradygmat jest podstawą do wszystkich innych poziomów pracy Dr Joe. Podczas jego trwania będziesz mieć wiele okazji do zastosowania, doświadczenia i praktykowania wiedzy oraz do medytacji, jednocześnie ucząc się o tym, co robisz i dlaczego to robisz, tak że to, jak to robisz staje się łatwiejsze... wszystko we własnym tempie. 

Ten obszerny kurs online zawiera następujące treści: 
• Nauka o transformacji
• Jak twoja osobowość tworzy twoją osobistą rzeczywistość
• Jak znaleźć hojną chwilę obecną, w której istnieją wszystkie możliwości
• Jak wybrać nowe potencjały w polu kwantowym
• Jak zmienić swoją energię z życia w przeszłości na życie w nowej przyszłości
• Jak połączyć się z przyszłą rzeczywistością w chwili obecnej
• Jak aktywować serce i pielęgnować wzniosłe emocje 
• Jak wyciągnąć umysł z ciała
• W jaki sposób, uwolniwszy energię emocjonalną zmagazynowaną w twoim ciele, użyć jej do stworzenia nowego
     przeznaczenia

• Jak zmienić swoje przekonania i percepcję 
• Jak stworzyć większą równowagę i pełnię w swoim ciele, a także jaką rolę w tym odgrywa centrum energetyczne  

Ten kurs online jest programem do samodzielnej nauki i obejmuje pięć podstawowych medytacji, wraz ze wskazówkami i narzędziami do zastosowania nauk i medytacji w praktyce. W efekcie, kurs ten uczy, jak stworzyć trwałą zmianę w swoim życiu. Odkryj, jak ludzie na całym świecie zastosowali te zasady i uzyskali niesamowite rezultaty w swoim życiu.

* Ukończenie Intensywnego i Progresywnego kursu online jest wymagane do wzięcia udziału w Tygodniowych Warsztatach Zaawansowanych. 

Streszczenia nagrań wideo 

Wideo 1: Wprowadzenie 
W tym wprowadzeniu do kursu dr Joe omawia, co to znaczy przekroczyć rzekę zmian, jak stać się świadomym swoich nieświadomych programów i jak nowe doświadczenia wzbogacają obwody w mózgu.  

Wideo 2: Twoja osobowość i rzeczywistość osobista: wykraczanie poza siebie 
W wideo 2 dr Joe wyjaśnia, dlaczego nauka jest współczesnym językiem mistycyzmu. Dzieli się również danymi naukowymi i odkryciami, które budują mapę drogową do zmiany. Dowiesz się również, jakie kroki należy podjąć, aby zapanować nad swoim środowiskiem i jak zacząć zmieniać swój stan istnienia.  

Wideo 3: Znajdowanie idealnego punktu w hojnej chwili obecnej 
W wideo 3 Dr Joe wyjaśnia, dlaczego tak ważne jest, aby znaleźć chwilę obecną. Dowiesz się również, jak odwrócić swoją uwagę od materii i jak uspokoić swoje ciało w idealnym punkcie w hojnej chwili obecnej.  

Wideo 4: Hojna chwila obecna - medytacja 
Znalezienie idealnego punktu w hojnej chwili obecnej i uczenie się jak pozostać w kontakcie ze zunifikowanym polem jest najistotniejszą praktyką w naukach dr Joe. Ta medytacja daje punkt wyjścia do opanowania tej umiejętności 

Wideo 5: Uwagi po medytacji 
W wideo 5 Dr Joe zachęca do refleksji nad medytacją i przypomina o znaczeniu znalezienia chwili obecnej.  

Wideo 6: Dostrajanie się do nowych potencjałów 
W wideo 6 dr Joe uczy, że pole kwantowe jest niewidzialnym polem światła, informacji i częstotliwości, które istnieje poza przestrzenią i czasem. Dowiesz się również, jak zmienić swoją energię, aby dopasować ją do potencjału, który już istnieje w polu kwantowym, a także jak przyciągnąć tę przyszłość do siebie.  

Wideo 7: Dostrajanie się do nowych potencjałów - medytacja 
Ta medytacja pomoże ci ćwiczyć tworzenie wibracyjnego dopasowania między twoją energią a potencjałem w polu kwantowym. Kiedy synchronizujesz swoją energię z przyszłą rzeczywistością, możesz zacząć przyciągać do siebie doświadczenia w postaci nowych możliwości, synchroniczności i zbiegów okoliczności w swoim życiu. 

Wideo 8: Nauka o transformacji 
W wideo 8 Dr Joe przedstawia obszerne badania naukowe, które przeprowadził w ciągu ostatniej dekady. Dowiesz się również o różnych wzorcach fal mózgowych, o tym, jak medytacja pozytywnie zmienia mózg i ciało oraz o tym, jak przełamując nawyk starego "ja", możesz sygnalizować nowe geny w nowy sposób.  

Wideo 9: Wyciąganie umysłu z ciała: fizjologia oddechu 
W wideo nr 9 dr Joe bada, w jaki sposób stres uniemożliwia tworzenie nowej przyszłości, a także w jaki sposób emocje i uwaga tkwią w przeszłości. Dowiesz się, jak tworzyć z 5D, łączyć się ze wzniosłymi emocjami swojej przyszłości i ćwiczyć nowy stan istnienia.  

Wideo 10: Przeprogramowanie ciała na nowy umysł 
W wideo nr 10 Dr Joe przedstawia technikę oddychania używaną do wyciągania umysłu z ciała, oraz wyjaśnia, jak używać ciała jako narzędzia świadomości. 

Wideo 10b: Generowanie kreatywnych emocji 
Wideo 10b odnosi się do kolekcji krótkich filmów, które dr Joe wybrał do tej lekcji.

Wideo 11: Znaczenie wzniosłych emocji
Po krótkich nagraniach wideo Dr Joe przypomina o znaczeniu wzniosłych emocji i przygotowuje do następnej medytacji.  

Wideo 12: Przeprogramowanie ciała na nowy umysł - medyatcja 
W tej medytacji dr Joe uczy, jak używać oddechu, aby wyciągnąć umysł z ciała. Będziesz ćwiczyć oddech, a następnie spędzisz trochę czasu na znajdowaniu idealnego punktu w hojnej chwili obecnej, po czym staniesz się czystą świadomością w polu kwantowym. 

Wideo 13: Podsumowanie po medytacji 
Dr Joe dokonuje przeglądu poprzedniej medytacji, przedstawia kilka uwag końcowych i przygotowuje do nadchodzącej lekcji. 

Wideo 14: Zmiana przekonań i percepcji 
W wideo 14 Dr Joe stawia wyzwanie aby zbadać własne przekonania i percepcje oraz wyjaśnia, w jaki sposób myśli i uczucia stają się zakodowanymi postawami, przekonaniami i percepcjami. Dowiesz się, czym jest placebo i jak możesz je wykorzystać, aby zmienić swoje życie. 

Wideo 15: Zmiana przekonań i percepcji - medytacja 
Podczas tej medytacji dowiesz się, jak zmienić swoje przekonanie lub percepcje dotyczące siebie oraz jak uniemożliwiają ci one stworzenie takiego życia, jakiego pragniesz.  

WWideo 16: Błogosławienie centrów energii 
W wideo 16 dr Joe omawia centra energii organizmu i wyjaśnia, że każdy z tych mini-mózgów ma swój własny cel, częstotliwość i właściwości chemiczne. Dowiesz się, jak niespójność w centrach energii wpływa na układ nerwowy i ogólne samopoczucie, oraz jak proste może być tworzenie spójności w ciele poprzez błogosławienie centrów energii.  

Wideo 17: Błogosławienie centrów energii - medyctacja 
W tej medytacji dowiesz się, jak skupiać uwagę na każdym indywidualnym centrum energii, aby zmienić stan niespójności (choroby) w stan spójności (równowagi i harmonii). Dowiesz się również jak zmienić fale mózgowe i wejść do autonomicznego układu nerwowego, aby przeprogramować go na zdrowie.


Intensywny kurs online: Jak zrozumieć potęgę swojego umysłu 

W Intensywnym Kursie Online, Dr Joe przedstawia nowy język i paradygmat zrozumienia. Rozpoczynając od uczenia studentów patrzenia na rzeczywistość z innej perspektywy, dr Joe pomaga im zrozumieć siebie, otaczający ich świat i moc, która istnieje w chwili obecnej. W efekcie uczestnicy dowiedzą się, jak siła jednostki i wspólnoty może zmienić rezultaty, a nawet historię.

W ciągu pięciu lekcji wideo i dwóch prowadzonych przez siebie medytacji, Dr Joe buduje model zrozumienia, który jest podstawą do zmiany swojego życia poczynając od własnego wnętrza. Poznaj podstawowe pojęcia o połączeniu umysłu i ciała i dowiedz się, w jaki sposób ciągła pętla sprzężenia zwrotnego myślenia i czucia tworzy naszą rzeczywistość i utrzymuje ludzi w znanej im przeszłości, jak myśl i wyobraźnia odnoszą się do kwantowego modelu rzeczywistości, co trzeba zrobić, aby się zmienić i jak przeorganizować mózg, aby stworzyć trwałą zmianę w swoim życiu.  

Z tego kursu online dowiesz się również: 
• Naukowe podejście do zmiany mentalności
• Dlaczego powielasz te same wzorce w swoim życiu
• Dlaczego dla większości ludzi zmiana jest tak trudna
• Jak tworzy się choroba i jak samemu wyleczyć wiele dolegliwości
• Jak zmieniając swoją osobowość, możesz stworzyć nową rzeczywistość
• Jak stworzyć nową osobowość, aby stworzyć nową osobistą rzeczywistość
• Jak uzyskać dostęp do podświadomego umysłu
• Neuroplastyczność i epigenetyka jako klucz do zmiany swojego przeznaczenia 
• Potęga ćwiczenia mentalnego w procesie zmiany mózgu i ciała 
• Jak zrozumienie różnych wzorów fal mózgowych demistyfikuje medytacje
• Kwantowy model rzeczywistości 

Omówienie podsumowania lekcji

Lekcja 1: Zrozumienie potęgi umysłu 
W tej pierwszej lekcji dr Joe buduje model tego, co oznacza zmiana. Dowiesz się również, w jaki sposób nowe wybory prowadzą do nowych doświadczeń i nowych emocji oraz jak ten proces tworzy nowe obwody w mózgu i epigenetyczne zmiany ciała.  

Lekcja 2: Przywilej bycia człowiekiem 
Aby zacząć tworzyć nowe przeznaczenie i uwolnić się od ograniczających nieświadomych programów, musisz stać się obserwatorem swoich myśli. W tej lekcji dr Joe omawia korelację między ciągłym życiem przy hormonach stresu a objawami choroby. 

Lekcja 3: Nauka o zmianie zdania 
W tej lekcji dr Joe wyjaśnia naukowy aspekt tworzenia nowych możliwości i to, jak można nauczyć się wysyłać sygnał sygnalizować nowym genom w nowy sposób, zmieniając tym samym elementy budulcowe życia.  

Lekcja 4: Uczucia, emocje, tożsamość i przeznaczenie 
W tej lekcji dr Joe bada, w jaki sposób nasze reakcje emocjonalne tworzą długotrwałe wspomnienia, które utrzymują nas w łączności z przeszłością. Dowiesz się również, że kiedy uwolnisz ograniczające emocje, uwolnisz energię, która stanie się dostępna w procesie tworzenia nowego przeznaczenia.  

Lekcja 5: Sensing Spaaaaaaacccce: medytacja wprowadzająca 
W tej lekcji dr Joe omawia różne wzorce fal mózgowych oraz to, w jaki sposób otwarcie świadomości i wyczucie przestrzeni wokół siebie powoduje, że mózg staje się bardziej zrównoważony. Dowiesz się również, jak przejść od skupienia zbieżnego (lub wąskiego skupienia na materii i przedmiotach) do skupienia rozbieżnego (lub otwartego skupienia na energii lub niczym materialnym).

PLUWAGA: 
 Treść tego nagrania służy wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. Nie należy jej wykorzystywać do diagnozowania lub leczenia jakichkolwiek schorzeń lub chorób. Przedstawione historie przypadków służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Nie ma gwarancji wyników. Uczestnictwo w medytacji może wiązać się z pewnym poziomem ryzyka, a indywidualnej reakcji organizmu na medytacje nie da się dokładnie przewidzieć. Jeśli jesteście obecnie w trakcie leczenia lub macie diagnozę choroby prosimy o skonsultowanie się z lekarzem lub osobą was prowadząca przed zmianą, modyfikacją lub uczestnictwem w jakimkolwiek programie leczenia, w tym medytacji. Encephalon wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, jakiegokolwiek rodzaju i natury, związanej z korzystaniem z treści medytacji przez jakąkolwiek osobę.
 
Nie słuchaj żadnych nagrań medytacji podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi sprzętu / maszyn.


Warsztaty Intensywne © 2014-2015 Encephalon, Inc.
Warsztat Progresywny © 2017 Encephalon, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Udostępnij

Wierzymy w

możliwość

moc do zmiany siebie

zdolność organizmu do leczenia

niezwykłe

świętujemy życie

cuda

wyższa miłość

przyszłość

postawa

dowód

siebie

niewidoczne

mądrość

nasze dzieci

synchronizacje

wolność

nasi starsi

umysł nad materią

Czy wierzysz? Dołącz do ruchu społecznego

* Wypełniając ten formularz, rejestrujesz się, aby otrzymywać nasze e-maile i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie