brakujące tłumaczenie: en.general.general.skip_content

Twój Koszyk

Zamknij koszyk

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Data wejścia w życie: 7 grudnia 2020 r

Encephalon Inc. ("nas", "my" lub "nasz") obsługuje https://unlimited-with-dr-joe-dispenza.myshopify.com/, http://www.drjoedispenza.com, strony internetowe oraz aplikację mobilną „Making Your Mind Matter” („Usługa”).

Encephalon Inc. ("nas", "my" lub "nasz") również wykorzystuje http://www.cvent.com, http://www.myshopify.com, http://www.mindmovies.com strony internetowe jako dodatkowi usługodawcy wraz z powiązanymi aplikacjami mobilnymi („Usługa”).

Niniejsza strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi i wyborów, które zostały powiązane z tymi danymi.

Wykorzystujemy Twoje dane w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszym Regulaminie.


DEFINICJE

Usługi
Usługa oznacza http://www.drjoedispenza.com, strony internetowe, http://www.cvent.com, https://unlimited-with-dr-joe-dispenza.myshopify.com/dodatkowe witryny usługowe, wraz z aplikacją mobilną „Making Your Mind Matter” i powiązanymi aplikacjami mobilnymi dostarczanymi i obsługiwanymi przez Encephalon Inc. wraz z naszymi dodatkowymi dostawcami usług.


Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby, które można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub z tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).


Dane użytkowania
Dane dotyczące użytkowania to dane zbierane automatycznie, wygenerowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).


Pliki Cookies
Pliki cookie to małe fragmenty danych przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).


Kontroler danych
Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) ustala, do jakich celów i w jaki sposób dane osobowe są lub mają być przetwarzane.

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jesteśmy administratorem danych osobowych.


Przetwarzacze danych (lub dostawcy usług)
Data Processor (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu administratora danych.

Możemy korzystać z usług różnych dostawców usług, aby efektywniej przetwarzać dane.


Temat danych (lub użytkownik)
Podmiotem danych jest każda żywa osoba, która korzysta z naszej Usługi i jest przedmiotem Danych Osobowych.


Gromadzenie i wykorzystywanie informacji
Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji dla różnych celów, aby zapewnić i ulepszyć naszą Usługę.


Rodzaje zbieranych danych
Dane osobowe
Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika, z których można się skontaktować lub zidentyfikować ("Dane osobowe"). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

adres e-mail
Imię i nazwisko
Telefon
Adres, województwo, województwo, kod pocztowy / pocztowy, miasto
Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Takie inne dane, które mogą być niezbędne do organizacji i harmonogramu naszych warsztatów.

Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wszystkich lub wszystkich tych informacji, podążając za linkiem do wypisania się lub instrukcjami podanymi w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail.


Dane użytkowania
Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem („Dane o użytkowaniu”).

Te dane użytkowe mogą zawierać takie informacje, jak adres IP komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikatowe identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem, te Dane użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak typ używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, rodzaj mobilna przeglądarka internetowa, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.


Śledzenie i pliki cookie
Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej usłudze i przechowywać określone informacje.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu. Wykorzystywane są również technologie śledzenia, takie jak beacony, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz nakazać przeglądarce, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików cookie, których używamy:

Pliki cookie sesji. Używamy plików cookie sesji w celu obsługi naszej usługi.
Pliki cookie preferencji. Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
Pliki cookie bezpieczeństwa. Używamy Cookies bezpieczeństwa w celach bezpieczeństwa.


Wykorzystanie danych
Encephalon Inc. wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę
Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze
Aby umożliwić ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, gdy zdecydujesz się to zrobić
Aby zapewnić obsługę klienta
Aby zebrać analizy lub cenne informacje, abyśmy mogli ulepszyć naszą Usługę
Aby monitorować korzystanie z naszej Usługi
Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych
Dostarczanie aktualności, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, podobnych do tych, które już kupiłeś lub zapytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
Jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Encephalon Inc. do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas Danych Osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.

Encephalon Inc. może przetwarzać Twoje Dane Osobowe, ponieważ:

Musimy zawrzeć z tobą umowę
Dałeś nam na to pozwolenie
Przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne wobec Twoich praw
Do celów przetwarzania płatności
Aby zachować zgodność z prawem


Przechowywanie danych
Encephalon Inc. będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i polityk.

Encephalon Inc. zachowa również Dane użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.


Transfer danych
Twoje informacje, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza państwem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi i chcesz przekazać nam informacje, prosimy o zwrócenie danych, w tym danych osobowych, do Stanów Zjednoczonych i przetworzenie ich tam.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na to przeniesienie.

Encephalon Inc. podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że zostaną wprowadzone odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.


Ujawnianie danych
Ujawnienie w celu egzekwowania prawa
W pewnych okolicznościach Encephalon Inc. może być zobowiązany do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).


Wymagania prawne
Encephalon Inc. może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

Aby spełnić prawne zobowiązanie
Ochrona i obrona praw lub własności Encephalon Inc.
Aby zapobiec lub zbadać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą
W celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną


Bezpieczeństwo danych
Bezpieczeństwo twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest bezpieczna 100%. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.


Sygnały „Nie śledź”
Nie obsługujemy funkcji Do Not Track („DNT”). Nie śledź to opcja, którą możesz ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aby informować strony internetowe, których nie chcesz, aby były śledzone.

Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Nie śledź, odwiedzając stronę Preferencje lub Ustawienia w przeglądarce internetowej.


Twoje prawa do ochrony danych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)
Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz określone prawa do ochrony danych. Encephalon Inc. dąży do podjęcia uzasadnionych kroków, aby umożliwić użytkownikowi poprawianie, zmienianie, usuwanie lub ograniczanie wykorzystania danych osobowych.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie jesteś w stanie wykonać tych czynności samodzielnie, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc.

Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych.

Prawo do ograniczenia. Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać kopię informacji, które posiadamy na Twój temat, w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.

Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy Encephalon Inc. polegał na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że przed odpowiedzeniem na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości.

Masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).


Dostawcy usług
Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia naszej Usługi ("Dostawcy Usług"), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nie wykorzystywać ich w żadnym innym celu.


Analityka
Możemy używać zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.


Google Analytics
Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


Remarketing behawioralny
Encephalon Inc. korzysta z usług remarketingowych, aby reklamować się w witrynach stron trzecich po odwiedzeniu naszej Usługi. My i nasi zewnętrzni dostawcy używamy plików cookie do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie Twoich poprzednich wizyt w naszej Usłudze.


Google AdWords
Usługa remarketingowa Google AdWords jest świadczona przez Google Inc.

Możesz zrezygnować z Google Analytics w celu wyświetlania reklam i dostosować reklamy w Sieci reklamowej Google, odwiedzając stronę Ustawienia reklam Google: http://www.google.com/settings/ads

Google zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - dla Twojej przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics.

Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


Facebook
Serwis remarketingowy Facebook jest dostarczany przez Facebook Inc.

Możesz dowiedzieć się więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach z Facebooka, odwiedzając tę ​​stronę: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Facebooka, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami Facebooka: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook przestrzega zasad samoregulacji dotyczących reklamy behawioralnej online ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Możesz również zrezygnować z Facebooka i innych uczestniczących firm za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub Europejski Interactive Digital Advertising Alliance w Europie http://www.youronlinechoices.eu/lub zrezygnuj, korzystając z ustawień urządzenia mobilnego.

Więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności na Facebooku można znaleźć w Polityce danych Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation


Płatności
Możemy świadczyć płatne produkty i / lub usługi w ramach Usługi. W takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. Procesorów płatności).

Nie przechowamy ani nie zbieramy danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym procesorom płatności, których wykorzystanie danych osobowych podlega Polityce prywatności. Te procesory płatności są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS, zarządzanymi przez PCI Security Standards Council, co jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o płatnościach.

Procesory płatności, z którymi współpracujemy, to:

PayPal lub Braintree
Ich Polityka prywatności można obejrzeć pod adresem https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Authorize.net
Ich Polityka prywatności można obejrzeć pod adresem https://www.authorize.net/company/privacy/

Płatności Shopify
Ich Polityka prywatności można obejrzeć pod adresem https://www.shopify.com/legal/privacy


Linki do innych stron
Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.


Bezpieczeństwo dzieci
Nasza usługa nie dotyczy osób w wieku poniżej 18 ("Dzieci").

Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej lat 18. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje Dzieci przekazały nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że pobieramy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.


Zmiany w tej polityce prywatności
Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię e-mailem i / lub wyraźnym powiadomieniem o naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizujemy "datę wejścia w życie" na początku niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie.


Kontakt
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami, odwiedzając następującą stronę w naszej witrynie: Kontakt

Wierzymy w

możliwość

moc do zmiany siebie

zdolność organizmu do leczenia

niezwykłe

świętujemy życie

cuda

wyższa miłość

przyszłość

postawa

dowód

siebie

niewidoczne

mądrość

nasze dzieci

synchronizacje

wolność

nasi starsi

umysł nad materią

Czy wierzysz? Dołącz do ruchu społecznego

* Wypełniając ten formularz, rejestrujesz się, aby otrzymywać nasze e-maile i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie