brakujące tłumaczenie: en.general.general.skip_content

Twój Koszyk

Zamknij koszyk

Opublikowane artykuły naukowe

Jednominutowa ocena głębokiego oddechu i jej związek z 24-godzinnymi pomiarami HRV
Zmienność tętna (HRV), zmiana odstępów czasu między sąsiednimi uderzeniami serca, jest wyłaniającą się właściwością współzależnych systemów regulacyjnych, które działają w różnych skalach czasowych, aby dostosować się do wyzwań środowiskowych i psychologicznych. Potwierdzono również, że HRV z niską wartością dostosowaną do wieku jest silnym, niezależnym predyktorem przyszłych problemów zdrowotnych zarówno u osób zdrowych, jak iu pacjentów z szerokim zakresem chorób i koreluje ze śmiertelnością z dowolnej przyczyny. 24-godzinne zapisy HRV są uważane za „złoty standard” i mają większą moc predykcyjną w zakresie zagrożeń dla zdrowia niż zapisy krótkoterminowe. Jednak uzyskanie 24-godzinnych zapisów HRV nie zawsze jest praktyczne lub opłacalne, a zapisy krótkoterminowe są od wielu lat szeroko stosowane w badaniach i zastosowaniach klinicznych. 
Więcej
Biologiczne wymiary stanów transcendentnych: randomizowana, kontrolowana próba
Badanie to oceniało biologiczny wymiar medytacji i stanów autotranscendentnych. Wylosowana próba 513 uczestników została wylosowana spośród uczestników 4-dniowego warsztatu medytacyjnego z przewodnikiem. Połowa została losowo przydzielona do aktywnej interwencji kontrolnej placebo. Wszystkie były oceniane na podstawie różnych miar, zarówno psychologicznych [lęk, ból, zespół stresu pourazowego (PTSD), pozytywnych emocji i stanów transcendentnych], jak i fizjologicznych (funkcjonowanie fizyczne). Dodatkowe oceny biologiczne, w tym immunoglobulinę ślinową-A (SIgA), kortyzol i elektroencefalografię ilościową (qEEG) uzyskano z podzbioru grupy eksperymentalnej (N = 117). Nie zaobserwowano istotnej różnicy w objawach psychologicznych lub emocjach pozytywnych między grupami eksperymentalnymi i placebo na początku badania.
Więcej
Duży wpływ krótkiej interwencji medytacyjnej na widma EEG u nowicjuszy medytacji
W badaniu tym zbadano wpływ krótkiego warsztatu medytacyjnego na próbie 223 początkujących medytujących. Uczestnicy wzięli udział w trzydniowych warsztatach, na które składały się codzienne sesje medytacyjne z przewodnikiem na siedząco z wykorzystaniem muzyki bez wokalu, skoncentrowane na różnych stanach emocjonalnych i intencjach (open focus). W oparciu o teorię świadomości integracyjnej postawiono hipotezę, że podczas interwencji medytacyjnej uczestnicy będą doświadczać odmiennych stanów świadomości, ocenianych za pomocą elektroencefalogramu (EEG). Podczas warsztatów medytacyjnych mierzono wzorce mocy fal mózgowych, uzyskując łącznie 5616 skanów EEG.
Więcej
Wierzymy w

możliwość

moc do zmiany siebie

zdolność organizmu do leczenia

niezwykłe

świętujemy życie

cuda

wyższa miłość

przyszłość

postawa

dowód

siebie

niewidoczne

mądrość

nasze dzieci

synchronizacje

wolność

nasi starsi

umysł nad materią

Czy wierzysz? Dołącz do ruchu społecznego

* Wypełniając ten formularz, rejestrujesz się, aby otrzymywać nasze e-maile i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie